ZAAL EPICURUS

Een training/meeting ruimte met zicht op en toegang tot het terras en de tuin.  Ideaal voor workshops rond lichaamswerk, meditaties, mindfulness - dus de body-mind groepslessen – maar tevens inzetbaar voor elke vergadering.

 

Download de fiche van deze zaal

 

Faciliteiten
 • Aantal personen: 10
 • Oppervlakte: 28 m2
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Verdieping: Gelijkvloers
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Wifi
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Projector
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Flipchart: JA
Opstellingen
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Cirkel: 10 personen
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Yogamatten: 8
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Theater: 10 personen
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Tafels: 6
 • Iconen_extra-01_zondertekst
  Halve circkel: 10 personen

Formules & prijzen

Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag. Stuur een mail naar welcome@thehousetobe.com of bel naar (02) 669 36 00. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met jou om samen te kijken hoe we jou kunnen helpen.

Epicurus

" Bederf niet hetgeen je hebt door te verlangen naar wat je niet hebt; herinner je dat wat je nu hebt ooit iets was waar je naar verlangde."


Epicurus (Oudgrieks: Ἐπίκουρος, Epikouros, Nederlands, verouderd: Epicuur; 341 v.Chr. - 270 v.Chr.) was een Grieks filosoof, hedonist en aanhanger van het atomisme. Hij was de grondlegger van het naar hem vernoemde epicurisme, één van de scholen uit de hellenistische filosofie.   Het persoonlijk geluk is volgens Epicurus het hoogste goed in het menselijk leven. Centraal hierbij staat het vermijden van pijn en verdriet.   Lichamelijk genot Nastrevenswaardig is genot op lange termijn. Zo is het onverstandig om veel te eten, wat direct genot oplevert, als dit leidt tot maagpijn. Genieten dus met mate. Het is volgens Epicurus een door de natuur gegeven feit, dat zowel dier als mens het vermijden van pijn en het verkrijgen van genot nastreeft. Dit betreft puur het lichamelijke aspect. Hierbij geldt evenwel dat het verkrijgen van genot alleen bestaat uit het voldoen aan “natuurlijke” behoeften. Voor wat betreft behoeften onderscheidt Epicurus drie soorten: de natuurlijke en noodzakelijke (bijvoorbeeld eten en drinken), de natuurlijke maar niet-noodzakelijke (bijvoorbeeld iets lekkers eten), en de niet-natuurlijke, niet-noodzakelijke verlangens (bijvoorbeeld streven naar bekendheid, rijkdom etc.). Het “genot” waar het Epicurus om gaat is een bevrediging van de natuurlijke behoeften. Zijn deze bevredigd, dan is er geen reden verder genot na te streven. Bedoeld is dus zeker niet het kweken van nieuwe verlangens, om die dan vervolgens proberen te vervullen, want dat schept alleen maar geestelijke onrust.   Ataraxia, geestelijk “genot” De ataraxia (onverstoorbaarheid) wordt als zodanig niet als primair doel geformuleerd, maar het verkrijgen hiervan is wel nastrevenswaard. Ataraxia is een toestand van gemoedsrust en een blijvend gevoel van welbehagen, een geestelijk “genot” dus. Maar ataraxia is een resultaat, een toestand, daar waar het fysieke genot met een activiteit te maken heeft, die van de behoeftenbevrediging. Afwezigheid van vrees voor de dood of voor de goden, is een van de “ingrediënten” die Epicurus' fysica aandraagt, en die daarmee bijdraagt aan de ataraxia. “De dood gaat ons niets aan”, is een uitspraak van Epicurus, om aan te geven dat het leven belangrijk is om te leven. Het beste leven volgens Epicurus is een teruggetrokken leven te midden van vrienden. De vriendschap speelt een grote rol: de epicuristische school stond bekend als besloten. Elke persoon die zich aansloot bij het epicurisme kon rekenen op de steun en het vertrouwen van de andere epicuristen. Als er fysieke pijn is, kan die niet ontkend worden. Maar we kunnen wel een tegenwicht oproepen, door te denken aan aangename dingen die we meegemaakt hebben. Dus een geestelijk plezier als tegenhanger voor fysiek ongemak.   Waarneming / Kennisleer De waarneming is volgens Epicurus de enige bron van kennis. Er bestaat niet zoiets als aangeboren ideeën, er is geen niet-zinnelijke wereld waar mensen op een bepaalde manier kennis van zouden hebben. De waarneming verklaart Epicurus door te zeggen dat voorwerpen voortdurend beelden (Gr. eidōla) afscheiden die de zintuigen bereiken. Sommige van deze beelden dringen door tot in de ziel, bijvoorbeeld beelden van de Goden in dromen. Er is geen van de waarneming onafhankelijke instantie die de waarheid van onze zintuiglijke indrukken kan beoordelen. Alleen verdere waarneming kan een eerdere waarneming corrigeren.

Top